Eagle Energy a Etický kodex obchodníka ERÚ

V souladu s cílem Energetického regulačního úřadu poskytovat spotřebitelům požadovanou podporu  a právní ochranu v souladu s energetickým zákonem, jelikož mají slabší postavení při jednání s obchodníky, vydal ERÚ aktualizovaný Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem, který je účinný od 2. ledna 2017. Tímto dnem původní Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích pozbyl platnosti.

ERÚ zveřejňuje Seznam obchodníků s elektřinou či plynem. Jedná se o seznam držitelů licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka s elektřinou nebo plynem. Aktualizace a změny seznamu probíhají průběžně.

Zažádali jsme o zařazení na tento seznam a nyní čekáme na potvrzení od ERÚ.