ZAJÍMÁ VÁS PRODUKT SPOT+

Vaše cena přesně kopíruje aktuální cenu elektřiny a zemního plynu na trhu.

ELEKTŘINA OD EAGLE ENERGY

Cena silové elektřiny se v každé hodině rovná ceně vzniklé obchodováním na denním velkoobchodním trhu zajišťovaným operátorem trhu OTE, a. s. Výše cen je k dispozici na www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Výsledná cena silové elektřiny je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen, vydělených naměřenou spotřebou za dané období. U dvoutarifních distribučních sazeb je obchodní složka ceny silové elektřiny účtována nadále stejně pro vysoký i nízký tarif. Náš zisk činní pouze 0,30 Kč KWh za odebranou KWh. Změna v určení ceny nemá vliv na poplatky za distribuci.

Výhody v účtování ceny na základě denního trhu.

- Transparentnost při stanovení ceny

- Vaše cena přesně kopíruje aktuální cenu elektřiny na trhu

- Nízká cena v případě přebytku elektrické energie na trhu

- Žádné skryté poplatky

Jak to funguje?

My nakoupíme plyn za aktuální ceny den před vlastní dodávkou. Tedy vždy každý den dopředu. Za tuto službu si účtujeme 0,30 Kč za KWh. Tato suma se nemění a není závislá na ceně plynu. Výsledná cena plynu je pak součtem aktuální ceny plynu, ceny za nákup na trhu a stálý měsíční plat. U plynu trh stanovuje cenu na každý den. Spotřeba v jednotlivých hodinách nebo dnech je buď skutečná nebo vypočtená.

ZEMNÍ PLYN OD EAGLE ENERGY

Cena silové elektřiny se v každé hodině rovná ceně vzniklé obchodováním na denním velkoobchodním trhu zajišťovaným operátorem trhu OTE, a. s. Výše cen je k dispozici na http://www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Spot/. Výsledná cena odebraného zemního plynu je určena jako součet aktuální ceny plynu, ceny za nákup na denním trhu a stálým měsíčním platem. Náš zisk činní pouze 0,30 Kč KWh za odebranou KWh. Změna v určení ceny nemá vliv na poplatky za distribuci.

Výhody v účtování ceny na základě denního trhu.

- Transparentnost při stanovení ceny

- Vaše cena přesně kopíruje aktuální cenu zemního plynu na trhu

- Žádné skryté poplatky

Jak to funguje?

My nakoupíme plyn za aktuální ceny den před vlastní dodávkou. Tedy vždy každý den dopředu. Za tuto službu si účtujeme 0,30 Kč za KWh. Tato suma se nemění a není závislá na ceně plynu. Výsledná cena plynu je pak součtem aktuální ceny plynu, ceny za nákup na trhu a stálý měsíční plat. U plynu trh stanovuje cenu na každý den. Spotřeba v jednotlivých hodinách nebo dnech je buď skutečná nebo vypočtená.