MAGAZÍN ENERGIE 2

Připravili jsme pro Vás nový „Magazín energie“ měsíčník, který Vám pomůže pochopit princip fungování energetiky v ČR.

Dnešní druhé vydání věnujeme tématu platba za jistič. 

PLATBA ZA JISTIČ

Tato platba je součástí regulovaných plateb a její výši určuje distributor.

Měsíční platbu můžeme snížit, aniž bychom zcela rušili připojení k distribuční soustavě. Snížením hodnoty jističe. Vyhledejte odbornou pomoc elektrikáře, který Vám nejprve změří celkový příkon spotřebičů a navrhne ideální řešení. 

Jak napovídá samotný název poplatku, platba za jistič klesá se jmenovitou proudovou hodnotou přístroje před elektroměrem.

Kromě velikosti přístroje před elektroměrem rozhoduje ještě Distribuční sazba.

Více informací na téma Distribuční sazba v příštím vydání.