MAGAZÍN ENERGIE 5

Připravili jsme pro Vás nový „Magazín energie“ měsíčník, který Vám pomůže pochopit princip fungování energetiky v ČR.

Dnešní páté vydání věnujeme tématu Platba za odebranou komoditu.

PLATBA ZA SILOVOU ELEKTŘINU

Silová elektřina je skutečně odebraná elektřina, kterou svítíme, topíme atd. Hodnotu spotřeby měří samotný elektroměr, přes který elektřina protéká. Měrnou jednotkou je zde Kilo Watt hodina (KWh). Platba za silovou elektřinu zahrnuje taktéž „Stálý měsíční plat“, což je poplatek dodavatele za správu OM a daň, o které jsme psali v předchozím vydání.

PLATBA ZA ODEBRANÝ PLYN

Rovněž, jako u elektřiny se jedná o fyzicky spotřebovaný plyn. Na starších fakturách můžete najít taktéž poplatek za „Kapacitní složku ceny“, který již byl moderními dodavateli upraven a snížen na hodnoty účtované u elektřiny a nazván „Stálý měsíční plat“.