MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

ZMĚNA DODAVATELE

Nejčastější dotazy související se změnou dodavatele

Je to velmi jednoduché, stačí nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, na kontaktní lince (po-pá 7:30-15:30) nebo nás osobně navštívit. Brzy bude také dostupné sjednání služeb online.

Samozřejmě nezahrnuje. Celý proces převodu k nám nestojí vůbec nic, dokonce ani Váš čas, jelikož vše potřebné zařídíme za Vás.

Vše se odvíjí od Vaší současné smlouvy. Záleží, zda máte uzavřenou smlouvu se svým stávajícím dodavatelem na dobu určitou nebo neurčitou. Po dodání všech potřebných dokumentů nastudujeme současné podmínky Vaší smlouvy a stanovíme nejbližší možné datum připojení k naší společnosti. Zpravidla bývají výpovědní lhůty 3 kalendářní měsíce.

Naši pracovníci vyřídí vše potřebné. Na Vás je jen podepsat smlouvu a dodat nám dokumenty potřebné k převodu, kterými jsou:

stávající smlouva o dodávce energie a poslední roční vyúčtování, případně i již uzavřené dodatky ke stávající smlouvě, pokud byly uzavřeny.

Pouze kooperovat s našimi pracovníky a dodat příslušné dokumenty potřebné pro úspěšný převod.

ENERGETICKÝ SLOVNÍK

Výrazy z energetiky, které by každý odběratel měl znát

Společnost, od níž kupujete samotnou elektřinu či zemní plyn.

Společnost, která zajišťuje transport elektřiny z elektrárny do Vaší domácnosti nebo podnikání. (chybí plyn) Jde tedy o transport a údržbu tohoto spojení. Je dán územím, ve kterém se Vaše odběrné místo nachází. Distributora proto změnit nemůžete.

Distribuční sazba je tarif. Určuje typ odběru na každém odběrném místě. U domácností existuje varianta Jednotarif a Dvojtarif.

D01d – sazba pro garáže, stavební proud

D02d – sazba jednotarifní pro standartní domácnost

D25d – sazba pro domácnosti s elektrickým ohřevem vody

D26d – sazba pro akumulační vytápění

D35d – sazba pro kombinované elektrické vytápění

D45d – sazba pro přímotop

D55d  a D56d – sazba pro tepelná čerpadla

D57d – sazba pro elektrické vytápění

D61d – sazba pro víkendové odběry

Podnikatelské sazby se značí písmenem „C“

Silová elektřina je samotná elektřina, kterou „spotřebujete“. Cenu silové elektřiny určuje dodavatel. Společně s měsíčním poplatkem (pevnou cenou za odběrné místo) je to jediná složka ceny elektřiny, kterou se od sebe jednotliví dodavatelé elektřiny liší. Cena silové elektřiny (plus měsíční poplatek) tvoří zhruba polovinu celkové částky, kterou za elektřinu zaplatíte.

EAN je 18místný identifikační kód odběrného místa pro elektřinu. Začíná vždy čísly 8591…

EIC je identifikační kód odběrného místa pro plyn. Začíná vždy znaky 27ZG…

Tyto kódy naleznete na ročním vyúčtování každého dodavatele a také ve smlouvě.

ERÚ

Energetický regulační úřad České republiky vydal:

Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění. ZDE