Omluva novým odběratelům z měsíce srpna

Rádi bychom se omluvili všem nově příchozím odběratelům, kteří podepisovali svou smlouvu během měsíce srpna. 

V rámci automatizace rozesílání tiskopisů, jsme navázali spolupráci s novou tiskařskou společností. Naneštěstí datová komunikace obsahovala chybný příkaz, což se projevilo tiskovou chybou a záměnou některých položek.

Za vzniklý problém se omlouváme.

 

Vedení společnosti Eagle Energy,  a.s.